مجری پروژه های راه سازی، ساختمانی، تأسیساتی
بیش از 30 سال تجربه در اجرای پروژه های راه سازی
دارای گرید 2 راهسازی و 5 ابنیه و آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور