خط‌کشی سطح راهها،به عنوان راهنمای هدایت مسیر اطلاعات مهمی در اختیارکاربران جاده ها قرار می‌دهد. خط کشی ها شامل خط کشی در طول معابر (خطوط ممتد و منقطع)، خط کشی در عرض معابر (خط ایست، خطوط عابر پیاده)، زمین نوشته ها و اشکال هستند که بسته به مورد از رنگ یا جنس خاصی تبعیت می کنند. بسیاری از عوامل‌های مؤثر در عملکرد مواد خط‌کشی در سه گروه زیر دسته بندی می‌شوند: • سطح راه • میزان ترافیک • محیط اطراف نکاتی در مورد خط کشی جنس خط کشی ها از رنگ، رزین است. خط کشی با رنگ سرد، رنگ گرم و رنگ دو جزیی یا چند جزیی از متداولترین خط کشی های معابر شهری است. رنگ سرد دوام کمتری دارد و در معابر کم تردد برای خط کشی طولی و عرضی اغلب از این رنگ استفاده میگردد. این رنگ در مقایسه با دو حالت رنگ دیگر بسیار ارزانتر است. رنگ گرم دوامی بیشتر از رنگ سرد و کمتر از دوجزیی دارد. این رنگ با هاردنر مخصوص ترکیب شده و برای خط کشی طولی و عرضی در معابر با تردد متوسط استفاده می‌گردد. رنگ دوجزیی که علاوه بر رنگ از رزین و هاردنر نیز در آن استفاده می‌شود رنگی بسیار با دوام است و قابلیت شکل پذیری دارد. این رنگ علاوه بر خط کشی های طولی و عرضی در معابر پر تردد برای ترسیم اشکال و زمین نوشته ها نیز استفاده می‌گردد. تنها مشکل این نوع خط کشی در صورت اجرای نادرست، لغزندگی آن به ویژه در زمانهای بارانی است. جنس خط کشی باید منعکس کننده نور باشد به همین دلیل در خط کشی های گرم و دو جزیی از گلاسبید در ترکیب خط کشی استفاده می‌شود. در مواقعی که سطح معبر اختلاف رنگ خط کشی را به خوبی منعکس ننماید می توان از پرایمر سیاه رنگ جهت زیر سازیخط کشی قبل از ترسیم خط کشی استفاده نمود. ترسیم خط کشی های طولی با دستگاه مخصوص خط کشی صورت میگردد. خط کشی های عرضی و زمین نویسی ها و اشکال اغلب دستی و با استفاده از شابلون ترسیم می‌گردد. ضخامت خط کشی طولی توسط دستگاه قابل تنظیم است و به طور یکنواخت ترسیم می‌گردد ولی در ترسیم های دستی اغلب ضخامت همه قسمتهای خط کشی یکسان نیست. گاردریل : نوعی جدا کننده که از جنس ورق گالوانیزه برای حفاظ در راهها استفاده می شود که در اتوبانها، نقاط پرتگاه، گردنه ها و قوسها نصب می شود تا از تصادفات و اتفاقات ناگوار در هنگام رانندگی جلوگیری شده یا عوارض آنها کمتر شود. نیوجرسی: نوعی جدا کننده بتنی می باشد که در ارتفاع مختلف از قبیل یک یا دو متری ساخته می شود که در بزرگراه ها جهت جلوگیری از دور زدنها و خلاف رانندگان متخلف و ایجاد امنیت و جلوگیری از اتفاقات ناگوار و تصادفات و در بعضی موارد ورود و خروج و هدایت ترافیک و جلوگیری از نور چراغهای روبرو ایجاد می شود. زهکشی و درواسیون : نفوذ آب به لایه های زیر سازی موجب تخریب راه می گردد بنابراین همواره تلاش می شود تا از نفوذ آبهای سطحی به زیرسازی جلوگیری شود برای تحقق این امر روشهای مختلفی وجود دارد که به کمک آنها آب را از لایه دفع یا از نزدیک شدن آبهای جاری به راه جلوگیری می کنند زهکشی و درواسیون از جمله این روشهاست.

26012010290
26012010290
26012010290