شرح عملیات :

احداث راه اصلی گرمسار – سیمین دشت به طول 720+17 کیلومتر که در محدوده استان سمنان قرار دارد و به منظور کاهش ترافیک تهران و ارتباط نزدیکتر به محور قم – گرمسار درحال ساخت می باشد ، شامل عملیات خاکی ، زیرسازی ، روسازی راه ، اجرای ابنیه فنی راه ، آسفالت ، تابلو و علائم ایمنی راه و خط